Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Partnerstwo w sporcie

13-11-2014 Autor: Joanna Forysiak

 

63 projekty w formule PPP dotyczące sportu i rekreacji zaplanowano do realizacji przez ponad 5 lat funkcjonowania nowych przepisów regulujących współpracę sektora publicznego i prywatnego. Sport i rekreacja to wciąż najpopularniejszy obszar, w którym wykorzystywane jest partnerstwo publiczno-prywatne – wynika z najnowszego raportu Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

 

Budowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej wymaga znacznych nakładów, dlatego sektor publiczny dostrzegł w PPP alternatywne źródło finansowania i realizacji tych zadań. Dominującym modelem współpracy pozostają w dalszym ciągu koncesje lub tzw. PPP w trybie koncesji. Partycypację finansową podmiotów publicznych zakładano w blisko 58% postępowań, a w 6 przedsięwzięciach przewidziano wsparcie ze środków UE (w latach 2013–2014 nie planowano do realizacji projektów PPP z udziałem tych środków). Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej decydują się na powierzenie zarządzania funkcjonującymi już obiektami sportowymi zewnętrznym operatorom w ramach tzw. koncesji na usługi. Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych wszystkich przedsięwzięć ogłoszonych w latach 2013–2014 wyniosła ok. 310 mln zł, a średnia wartość jednego kontraktu 26 mln zł. Od czasu wejścia w życie nowych przepisów nakłady te wyniosły łącznie ponad 3 mld złotych i wahały się od 600 tys. zł do blisko 400 mln zł.

Gdzie się buduje w PPP?


Raport obejmuje okres od lutego 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r., ponad 5,5 roku funkcjonowania przepisów o PPP w Polsce. W tym czasie podmioty publiczne ogłosiły łącznie 85 postępowań PPP, które dotyczyły 63 przedsięwzięć (różnica wynika z tego, że niektóre przedsięwzięcia były przedmiotem więcej niż jednego postępowania), a w tym 43 projektów inwestycyjnych oraz 20 kontraktów operatorskich. Najwięcej postępowań PPP ogłoszono w województwie dolnośląskim, lubelskim, małopolskim i mazowieckim, zarówno na terenach małych gmin (poniżej 10 tys. mieszkańców), jak i w dużych miastach. W tym zestawieniu najmniejszymi gminami były: Solec-Zdrój (4959 mieszkańców), Mielno (5077 mieszkańców), Duszniki-Zdrój (5029 mieszkańców), Jedlina-Zdrój (5082 mieszkańców), Muszyna (5123 mieszkańców) oraz Skąpe (5436 mieszkańców), natomiast największymi: Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Szczecin, Łódź. Z raportu wynika, że PPP było planowane w przypadku małych inwestycji (np. projekt budowy boiska w Piasecznie), ale także dużych projektów infrastrukturalnych (projekt budowy Stadionu Widzewa Łódź), przy czym wielkość gminy nie zawsze miała decydujące znaczenie. Nie determinuje też wysokości wartości inwestycji, czego najlepszym przykładem jest Muszyna (szacowana wartość projektu to ok. 16 mln zł netto) i Świdnica (projekt opiewający na ok. 100 mln zł netto). Co więcej, to właśnie w małych ośrodkach widoczny jest największy wzrost liczby realizowanych przedsięwzięć. Spośród 27 projektów PPP planowanych do realizacji od 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. w obszarze sportu i rekreacji aż 15 było zlokalizowanych w małych i średnich gminach (do 50 tys. mieszkańców). Postępowań PPP w obszarze sportu, rekreacji i turystyki nie prowadzono dotychczas jedynie w województwie podlaskim.

Królują aquaparki


Sektor sportowo-rekreacyjny stanowi 25% wszystkich projektów planowanych od wejścia w życie nowych przepisów o PPP (na drugim miejscu pod względem liczby ogłoszonych procedur jest infrastruktura miejska). Blisko 74% wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczyło budowy nowej infrastruktury, pozostałe projekty obejmowały prace związane z rozbudową lub modernizacją już istniejącej. W raporcie wyszczególniono projekty dotyczące m.in.:

  • obiektów wodnych (aquaparki, kryte lub odkryte pływalnie lub baseny rekreacyjne z niezbędną infrastrukturą),
  • kompleksów sportowo-rekreacyjnych (duże centra sportowe i/lub rekreacyjne, i/lub wypoczynkowe, w skład których mogą wchodzić hotele, baseny, SPA, sauny, boiska, parkingi itp.),
  • infrastruktury turystycznej (m.in. świadczenie usług pasażerskiego transportu turystycznego – wodnego i kolejowego, zarządzanie trasami turystycznymi),
  • hal widowiskowo-sportowych (najczęściej z niezbędną infrastrukturą, np. parkingiem lub hotelem),
  • stadionów (z infrastrukturą towarzyszącą),
  • innych (ośrodek obozowo-wypoczynkowy w Wicicach).

Najpopularniejszym rodzajem obie­któw sportowych przewidzianych do realizacji w ramach PPP są niezmiennie parki wodne, pływalnie i baseny (35% wszystkich obiektów), choć widoczna jest tendencja spadkowa w tym obszarze.

[...]

Joanna Forysiak


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

Polecamy

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2014 PRESSCOM Sp. z o.o.