Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

O kwartalniku

"Inwestycje Sektora Publicznego" to jedyne na rynku pismo odpowiadające na potrzeby osób odpowiedzialnych za szeroko rozumiane inwestycje w administracji publicznej. Wspiera decyzje inwestorów i realizatorów na wszystkich etapach przedsięwzięcia: od przygotowania projektu, poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń, aż po wykonanie i przekazanie inwestycji do użytkowania. Publikowane artykuły w wyczerpujący i przejrzysty sposób przedstawiają zagadnienia związane m.in. z prawem budowlanym, szacowaniem wartości i rozliczaniem inwestycji oraz pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Pismo prezentuje także najnowocześniejsze technologie, które mogą zostać zastosowane przy realizacji inwestycji publicznych.

Kwartalnik to praktyczne narzędzie pracy dla:

 • kierowników i pracowników wydziałów inwestycji (rozwoju i planowania) w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • kierowników i pracowników wydziałów funduszy europejskich i zamówień publicznych
 • prezesów i dyrektorów spółek komunalnych i skarbu państwa
 • prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy gmin
 • pracowników firm realizujących kontrakty publiczne
 • kierowników budów, inspektorów budowlanych
 • przedstawicieli kancelarii prawnych oraz instytucji finansowych współpracujących z sektorem publicznym

 

 

Kwartalnik „Inwestycje Sektora Publicznego” w 2013 r. to:

 • Niski koszt - roczna cena prenumeraty to tylko 192 zł.
 • Obszerne wydania - w każdym wydaniu opublikujemy kilkadziesiąt praktycznych artykułów.
 • Praktyczne rozwiązania dotyczące budowy i remontu obiektów użyteczności publicznej - weźmiemy na warsztat wszystkie fazy procesu inwestycyjnego: od przygotowania projektu poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń aż po wykonawstwo i przekazanie inwestycji do użytkowania.
 • Interpretacje aktów prawnych dotyczących całości procesu inwestycyjnego - opiszemy wszystkie ważne zmiany w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym, ustawach dotyczących ochrony przyrody, zabytków, planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • Nowości technologiczne - przedstawimy informacje na temat innowacyjnych materiałów i technologii budowlanych, które są warte zastosowania w obiektach użyteczności publicznej.
 • Porady z zakresu gospodarki komunalnej - poruszymy zagadnienia dotyczące komunikacji publicznej, zieleni miejskiej, gospodarki odpadami, wodociągów i kanalizacji, zarządzania mieniem komunalnym.
 • Przykłady zrealizowanych inwestycji - opiszemy najciekawsze realizacje inwestycji publicznych w kraju.
 • Odpowiedzi ekspertów na pytania czytelników - rozwiążemy problemy i podpowiemy, jak uniknąć pułapek podczas realizacji inwestycji.
Polecamy

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2014 PRESSCOM Sp. z o.o.