Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Działy Pisma

INWESTYCJE PUBLICZNE

 

Opisujemy, jak prawidłowo i zgodnie z przepisami przygotować inwestycje, i pomagamy skutecznie unikać pułapek podczas ich realizacji. Koncentrując się na kwestiach dotyczących inwestycji w sferze publicznej, podpowiadamy, jak interpretować niejednoznaczne, problematyczne zapisy ustaw i rozwiązywać bieżące problemy pojawiające się w trakcie prowadzenia prac. Liczne wskazówki i użyteczne porady przedstawiamy na konkretnych przykładach.

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

 

Pomagamy w kwestiach dotyczących budowy i utrzymania inwestycji komunalnych. Poruszamy tematykę związaną z komunikacją i drogami publicznymi, zielenią miejską i zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, a także odnawialnymi źródłami energii. Przybliżamy zasady i dobre praktyki w zakresie gospodarki odpadami, zarządzania wodociągami, kanalizacją i mieniem komunalnym. Opisujemy obowiązki ciążące na właścicielach i zarządcach obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

 

PRAWO I FINANSE

 

Omawiamy zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących każdego etapu procesu inwestycyjnego, podpowiadamy, gdzie szukać pieniędzy na inwestycje. Oceniamy rozwiązania legislacyjne pod kątem przydatności w codziennej pracy wszystkich uczestników procesu budowlanego zaangażowanych przy inwestycjach publicznych.

 

TECHNOLOGIE

 

Piszemy o nowinkach technicznych i technologicznych, podpowiadamy, jak je zastosować oraz gdzie i dlaczego są one opłacalne.

 

PRZYKŁADY INWESTYCJI

 

Prezentujemy najciekawsze, nowatorskie, najbardziej charakterystyczne i reprezentatywne dla danego regionu inwestycje publiczne, które mogą być inspiracją i zachętą dla innych samorządów. Przygotowany przez nas przegląd zrealizowanych projektów pozwala ocenić aktywność polskich gmin, powiatów i województw w tej dziedzinie.

 

Polecamy

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2014 PRESSCOM Sp. z o.o.